TYT Matematik ve Geometri Konuları ve Soru Dağılımı

ÖSYM tarafından hazırlanan TYT(Temel Yeterlilik Testi) sınavı’nda Matematik bölümünde Geometri dersi ile birlikte toplam 40 adet Matematik sorusu çıkmaktadır. TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı PDF aşağıda listelenmiştir.

2019 TYT MATEMATİK KONULARI

 • Mantık (9. sınıf)
 • Kümeler (9. sınıf)
 • Kartezyen Çarpım (9. sınıf)
 • Sayılar (9. sınıf)
 • Basamak kavramı (9. sınıf)
 • Bölme Bölünebilme (9. sınıf)
 • Obeb-Okek (9. sınıf)
 • Rasyonel sayılar (9. sınıf)
 • Basit eşitsizlikler (9. sınıf)
 • Mutlak değer (9. sınıf)
 • Üslü sayılar (9. sınıf)
 • Köklü sayılar (9. sınıf)
 • Oran orantı (9. sınıf)
 • Denklem Çözme (9. sınıf)
 • Problemler (9. sınıf)
 • Veri ve istatistik  (9. sınıf)
 • Fonksiyonlar (10.sınıf)
 • Permütasyon  (10.sınıf)
 • Kombinasyon (10.sınıf)
 • Olasılık (10.sınıf)
 • Binom (10.sınıf)
 • İkinci dereceden denklemler (10.sınıf)
 • Polinomlar (10.sınıf)
 • Çarpanlara ayırma (10.sınıf)

Not: Karmaşık sayılar müfredattan kaldırılmıştır. Sadece delta küçük sıfır ise karmaşık kök vardır. Kökler z=a+bi şeklinde olup birbirinin eşleniğidir. i kare = -1 dir. bilgileri verilecektir.

2019 TYT GEOMETRİ KONULARI

 • Doğruda ve üçgende açılar (9. sınıf)
 • Dik üçgen ve özel üçgenler (9. sınıf)
 • Dik üçgende trigonometrik bağıntılar (9. sınıf)
 • ikizkenar ve eşkenar üçgen (9. sınıf)
 • Üçgende açıortay ve kenarortay bağıntıları (9. sınıf)
 • Üçgende açı kenar bağıntıları (9. sınıf)
 • Üçgende eşlik ve benzerlik (9. sınıf)
 • Üçgenin alanı (9. sınıf)
 • Üçgende merkezler (9. sınıf)
 • Çokgenler (10.sınıf)
 • Dörtgenler (10.sınıf)
 • Özel dörtgenler (yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, kare, dikdörtgen, deltoid) (10.sınıf)
 • Katı cisimler (prizma, piramit) (10.sınıf)

Not: Vektörler tamamen kaldırılmıştır.

Matematik dersi konuları bu şekildedir. Konuların soru dağılımlarına geçecek olursak, ÖSYM her yıl her konudan soru sormaya çalışmaktadır. Bazen art arda soru sormadığı konular olduğu gibi her yıl soru sorduğu konularda olmaktadır. Bu soru dağılımlarına bakarak TYT matematik hangi konudan kaç soru geleceğine ve ağırlık vermeniz gereken konuları belirleyebilir, belirlediğiniz konulara daha çok çalışabilirsiniz.

KONULAR2015201620172018
Temel Kavramlar ve Sayılar3312
Sayı Basamakları122
Bölme ve Bölünebilme21
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar2213
Basit Eşitsizlikler111
Mutlak Değer1111
Üslü Sayılar1222
Köklü Sayılar1331
Çarpanlara Ayırma2111
Oran-Orantı1
Denklem Çözme111
Problemler9131011
Kümeler1121
Fonksiyonlar2111
Permütasyon-Kombinasyon111
Binom
Olasılık1111
İstatistik (Veri)1012
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinom11
Mantık1

TYT Matematik testinde en çok soru çıkan konu “Problemler” konusudur. Bu yüzden Problemler konularına ayrı bir özen gösteriniz. TYT Matematik testinde en az 10 problem sorusu çıkmaktadır. Sınavda problem sorularını kaçırmamak için bolca problem çözmelisiniz.

TYT Geometri Soru Dağılımları

KONULAR2015201620172018
Analitik Geometri2111
Çember-Daire1111
Katı Cisimler2222
Yamuk11
Çokgenler111
Düzgün altıgen1
Daire1
Üçgenler23
Eşkenar Dörtgen
Kare111
Dikdörtgen11